Copyright 2012 © Aquab AB, Gröndalsvägen 1, 147 30 Tumba
Tel: 08-530 398 21, Fax: 08-530 38715 info@nasby.eu

Näs by – en historik

Sten- och bronsålder
Normalt brukar en bygds historia börja med en beskrivning av fynd frånstenåldern. Vi den tiden låg Näs by helt under vatten. Det var bara högre områden som stack upp som öar och var befolkade. De närmaste fynden från den här tiden är från gravplatser vid Getryggen och vid Sjövik mot Viad.

Folkvandrings- och vikingatid
Det är först vid århundradena efter Kristi födelse som vattnet sjunkit undan så mycket att man kan anta att
området vid Näs befolkats då det fanns förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel och fiske.
På vikingatiden var Näslandet bara ca 1 km brett. Namnet Näs kommer från landformen.
Närmaste runstensfragment man hittat är från Eldtomta. Ett antal gravar finns på åkerholmen norr om byn.

Medeltid
När kyrkan byggts på 1100-talet tog sig Näsborna dit sjövägen genom Kaggfjärden som sträckte sig
ända fram till kyrkan. Det tidigaste belägget i skrift av namnet Näs är från början av 1400-talet.
År 1407 bytte prästen herr Karl i Södertälje ett stycke land i Näs med Joen i Viad.
År 1437 nämns en Anders i Näs som faste, dvs. vittne vid ett ting.Sedan finns det noterat ett antal byten av
mark mellan stormän på gårdarna i närheten, bl.a. bytte Sten Sture en del jord i Näs från Uppsala Öd.
År 1449 nämns Karl Bonde som delägare i Näs. Sedan börjar arvstvister dyka upp på tingen som och som redovisas i de skriftliga protokollen som började föras från denna tid. Efter mitten av 1500-talet finns 4
hemman redovisade.

1600-tal

År 1623 fick Gustaf II Adolf varning om att Sigismund i Polen höll på att dra ihop en flotta. Då man
misstänkte ett anfall mot Södertälje gav kungen order om att samla ett starkt försvar i Näs och Brandalssund.
Nu var det falskt alarm och man kunde blåsa faran över efter några månader. Under 1600-talet kan man
hitta fler namn på bönderna i byn. Nu finns det 5 hemman i byn. Vid 1670–talet börjar en långdragen process
om jord i Näs. Det var Karin Båt ifrån Igelsta som processade mot ägarna av Hörningsholm som ägde en stor
del av byn. Processande kom att hålla på i 50 år. Det hela finns beskrivet i en liten bok som heter Den stora jordatvisten i Näs. Det var en man som hette Hans Sköld som hade sina anor här som satte ihop dokumentationen och som jag hjälpte honom med att ge ut som en skrift i Hembygdsföreningen skriftserie. Processande tog ett tvärt slut 1719 när ryssarna kom med en stor flotta och härjade kusten för att påskynda fredsförhandlingarna.

Rysshärjningarna 1719
Efter det stora nordiska kriget slut och Karl XII:s död hade fredförhandlingar startats med ryssarna på Åland, men dessa förhalades av svenskarna. Tsar Peter ilsknade till och ville tvinga fram ett slut på förhandlingarna. Som den store befälhavare för flottan han också var såg han till att bygga en lättmanövrerad
skärgårdsflotta. Sommaren 1719 kunde han skicka några hundar galärer och andra båtar mot den svenska kusten. Det var totalt omkring 300 båtar. Ombord fanns 26.000 man men däribland kosacker med hästar. De hade order att skona folk och kyrkor men i att bränna så mycket de kunde. De startade i norduppland där städer och bruk brändes och styrde sedan söderut. Det seglade in mot Södertälje och brände hela Näslandet, Östertäljeområdet och Södertälje. Näs by och även fält och skogar. Det svenska försvaret var nästan helt utslaget efter alla krig och alla resurser samlades för att försvara Stockholm. Inte ens vårdkasarna tändes och befolkningen fick springa och gömma sig när skeppen anlände. Kring Näs brändes inte enbart gårdarna utan även fält och skogar så allt var ödelagt. Det är ett uppehåll i husförhörslängderna åren 1719-1725 så det går inte att se var befolkningen fick bo innan byn byggts upp igen. Bönderna fick så småningom ersättning från staten och byn var uppbyggd igen 1725 med sex gårdar. Gårdarna ska ha byggts upp kvadratiskt och en del byggnader finns kvar än i dag och gör byn värdefull ur kulturhistoriskt perspektiv.

Släkter
Från de bönder som bodde här vid den här tiden och även tidigare stammar en stor del av Grödinges befolkning än i dag. Från tidigt 1600-tal har vi Per Ersson som bodde här 1641, Olof Jonsson och
Anders Henriksson. Omkring 1680 kom det en förordning om att kyrkan skulle föra böcker över födda, vigda och döda samt husförhörslängder som angav hushållens sammansättning och kunskaper i kristendom. Med hjälp av de här böckerna går det att följa alla torp och gårdar i Grödinge från 1680-talet fram till våra dagar.
Det är bara vigselboken fram till 1700-talet som saknas. Visserligen är de tidigare årgångarna ganska summariska men man kan ändå följa befolkningen ganska väl. I brukar- och ägarkedjan har de flesta anor bakåt i byn och är då också släkt med sina grannar på något sätt. Vanligen togs gården över av den äldste sonen men om det inte fanns någon son som kunde ta över blev det då en måg som blev räddningen.
På den här tiden var det inte kärleken som fick bestämma vem man gifte sig med. Föräldrarna planerade
noga för att bevara och helst utöka släktens egendomar. Grödinge var i stort sett uppdelat i två delar, den nordöstra runt Öster- och Västerbröta samt den södra runt Näs, Viad, Eldtomta. Man gifte sig sällan över
den gränsen. Det finns här några personer som har sina anor hundratals år bakåt i Näs by. Det
är Karin Wallin, Ulla Lord, Per-Martin Larsson, Ulla Elmblad och det finns många fler i resten av Grödinge samt bland kändisar som Bengt Westerberg från politiken och Bosse Larsson från Radio och TV. I början av 1900-talet hette 11 familjer av 14 Larsson. Många var släkt men det fanns även ändra som flyttat hit senare.
Då jag har registrerat de flesta Grödingebor från 1600-talet slut fram till nutid är de som vet med sig att ha Grödingeanor välkomna att höra av sig till mig för att få veta mer om sina anor.

Näringar
Förutom åkerbruk och boskapsskötsel har det förekommit ett stort fiske av framförallt strömming som fångades i not från fasta fiskeplatser notvarp, påbåda sidor av Näslandet. Man gick ihop i fiskelag och rodde ut med stora nät som sedan vinschades upp från land.Lennart Larsson har berättat att notvarpen hade
namn som Björkvarpet, Båtsviken, Hjärtgrav, Rösten, Skaten, Snede, Sticket, Törn och Väderbrunn.
Det var åtskilliga hundra kilo strömming man kunde få på en gång. Sedan kundeman sälja fisken färsk eller saltad i Södertälje eller Stockholm.

Ägoförhållanden
Hörningsholm har under långa tider ägt de flesta av gårdarna. Bönderna fick betala arrende dit men hade besittningsrätt och arvsrätt till de gårdar de brukade. 1860 fanns här 3 större gårdar om ½ mantal som tillhörde Hörningsholm, 2 gårdar om 1/8 mtl samt 4 om 1/16 mtl. Det finns även en gård om 54/2048 mtl
omnämn. Det beror på att gården delats många gånger i arvsskiften. Vid delningen delades dessutom jorden upp i många mindre bitar så att arvtagarna skulle få lika mycket av alla marktyper. Det ställde krav på att alla sådde och skördade samtidigt så att man inte skadade grannens åker. Det hela blev så ineffektivt att staten flera gånger måste ingripa med regleringar. Vid det laga skiftet som startade 1861 sprängdes många av byarna i Grödinge. Tanken var att man skulle bo där man hade sin mark samlad och inte i klungbyar
som tidigare. Som man kan se blev det inte genomfört till någon större del i Näs där sex gårdar blev kvar i
byn medan tre flyttades ut en bit. Skiftet orsakade en del stridigheter och avslutades för Näs del först 1881.
På 1960-talet började Stockholms Stad att planera för en väldig expansion och man köpte in mycket mark i Grödinge. Man talade om en Grödingestad. Det blev lyckligtvis inget av expansionsplanerna. De senast åren har Stockholms Stad börjat sälja markinnehavet i Grödinge, bl.a. har som alla vet Näs by nyligen
sålts. Näs by är en unik by för att vara i Stockholms närhet och det är mycket värdefullt att den hålls samman och bevaras för framtiden.

Kommunikationer
Förutom landsvägen som i stort hade samma sträckning som idag använde man sig av båt för att ta sig till Södertälje som var den närmaste staden. Det fanns på 1700-talet en färjeförbindelse till Brandalssund. Vi 1800-talet slut bildades ett ångbåtsföretag i Södertälje med båtar som angjorde bryggor längs Näslandet.
Man sålde aktier till befolkningen längs rutten.

Skrivit av Stig Geber släkt- och hembygdsforskare

Hösten 2008 förvärvade Aquab Näs by av Stockholms stad. Vi tog över den 21 juli 2009. Näs by ligger i en lantlig, gedigen miljö i Stockholms närhet.
Aquab:s intention med sitt ägande är långsiktigt och inriktningen är att utveckla byn genom att göra den attraktiv för olika typer av verksamheter tex konst, hästar, hundar, kurser, stug-uthyrning mm.
Vi är öppna för förslag på verksamheter som kan inrymmas i Näs och är villiga att ändra, bygga om för att det ska passa den tänkta verksamheten.Vi ska dock bevara byns charm och stil.